dealer1.jpgdealer2.jpgdealer3.jpgdealer4.jpg

Wyniki Lady na Juvenile Addison’s Disease (JADD) – młodzieńczej formy choroby Addisona

Doszły wyniki z USA i Lady jest NORMAL! :)JADD probable N/N – Pies posiada dwie normalnie kopie genu w rejonie JADD i nie zachoruje na młodzieńczą postać choroby Addisona, określoną powyższym testem. W potomstwie po tym psie nie będzie zachorowań na tę formę choroby.